วันที่ 13 มิ.ย. 66 เวลา 1300 น. คณะแพทย์ทหารกองทัพประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำโดย พ.อ.พูวิไล พูนสะหวัด รองหัวหน้ากรมเสนารักษ์ และคณะแพทย์ทหารกองทัพประชาชลาว จำนวน 11 ท่าน
โดยมีคณะผู้ติดตาม นำโดย พล.ต.กังวาน สุจินต์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมทั้งนี้ พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ให้การต้อนรับ และพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนนำชมสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล, Simulation Room, กิจกรรมการเรียนการสอน Smart Classroom, และห้องสมุดมีชีวิต (Live library)

By admin