วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำลังพล และ นักเรียน วพบ. ร่วมจัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ วพบ.รักในหลวง ร.๑๐” ประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีความหมาย เพื่อนำไปมอบเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้อื่นในโอกาสต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

  • ๑. กิจกรรม ๗๑ พรรษา มหาราชัน
  • ๒. กิจกรรม จาก ร.๙ ถึง ร.๑๐ สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
  • ๓. กิจกรรมร้อยดวงใจปวงประชา แด่องค์ราชัน

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๗๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสมานฉันท์สามัคคี ของกำลังพลและนักเรียน วพบ.

By admin