กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โดยทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการปากเกร็ด บริจาคโลหิต ทำความสะอาดพื้นที่ใน วพบ. ปลูกต้นรวงผึ้ง ทำบุญตักบาตร และร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ