เนื่องในวโรกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพลตรีหญิงศิริจันทร์ งาทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล และนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้นร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

By admin