สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย คณาจารย์ นักเรียนพยาบาล และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ ที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานหลักคำสอน ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

By admin