วันพุธที่ 19 ก.ค. 66 เวลา 0600
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดำเนินการจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
ณ สวนทศมินทราภิรมย์ คลองหก จว.ปทุมธานี โดยกำลังพลเข้ารับการทดสอบในทุกสถานีด้วยความเรียบร้อยและมีความสุข

By admin