วันที่ 11 ส.ค.66 เวลา 0800-1300 น. นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 นาย และนายทหารควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

By admin