เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 กปค.วพบ.ร่วมกับ นักเรียนปกครอง และ นักเรียนพยาบาลชมรมกีฬาและการแสดง ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬากองร้อย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และทักษะในการทำงานร่วมกัน โดยครั้งนี้ พันเอกญิงผู้ช่วยศาสตรจารย์ ด๊อกเตอร์ พรรณี ปานเทวัญ ผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นประธานในพิธี

By admin