การฝึกปฏิบัติการ”หยกพิรารักษ์”

มกราคม 24, 2018 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ฝึกปฏิบัติการ”หยกพิรารักษ์” โดยนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 51 ในวันที่ 22-26 มกราคม 2561

 
   
   

About the Author