admin rtanc

POST BY admin rtanc
พิิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.วพบ.

พิิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.วพบ.

ตุลาคม 04, 2017 / 0 Comment
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

กันยายน 26, 2017 / 0 Comment
พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา ประจำปี 2560

กันยายน 26, 2017 / 0 Comment
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “มองไปข้างหน้าอย่างมีหวัง มองไปข้างหลังด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยรักและผูกพัน”
0

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “มองไปข้างหน้าอย่างมีหวัง มองไปข้างหลังด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยรักและผูกพัน”

กันยายน 26, 2017 / 0 Comment
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 54
0

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 54

สิงหาคม 23, 2017 / 0 Comment
เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560

เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560

สิงหาคม 09, 2017 / 0 Comment
การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “เรื่อง พลังแห่งการคิดบวก : The Secret เพื่อพลังชิวิตพยาบาล”

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “เรื่อง พลังแห่งการคิดบวก : The Secret เพื่อพลังชิวิตพยาบาล”

สิงหาคม 09, 2017 / 0 Comment
พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตร นักเรียนผู้ชวยพยาบาล รุ่นที่ 35
0

พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตร นักเรียนผู้ชวยพยาบาล รุ่นที่ 35

สิงหาคม 01, 2017 / 0 Comment
อบรม E-learning โดยใช้โปรแกรม Google Classroom
0

อบรม E-learning โดยใช้โปรแกรม Google Classroom

กรกฎาคม 26, 2017 / 0 Comment
วิทยาลัยพยาลบรมราชนี นครราชสีมา และคณะศึกษาดูงาน
0

วิทยาลัยพยาลบรมราชนี นครราชสีมา และคณะศึกษาดูงาน

กรกฎาคม 26, 2017 / 0 Comment