เรื่องทั้งหมดโดย admin rtanc

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 54

ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 54                                                    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว วังพญาไท และจัดพิธีสงฆ์ขึ้น                โดย พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็นประธาน 

ในวันที่18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 


IMG_3491
        วันสถาปนา วพบ._170818_0240
วันสถาปนา วพบ._170818_0229   วันสถาปนา วพบ._170818_0173
 วันสถาปนา วพบ._170818_0130    วันสถาปนา วพบ._170818_0100
 วันสถาปนา วพบ._170818_0076    วันสถาปนา วพบ._170818_0195

ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560

  

เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560
เอกสารวันที่ 24 ส.ค.60
♦ การคิดบวกกับสุขภาวะ อาหารกับกลไกของร่างกายที่พยาบาลควรรู้ โดย ดร.เอกราชฯ
♦ เรื่องดีๆที่อยากเล่า โดย พล.ต.หญิง วาสุณี   อันตรพีระ
♦ Powerful Mind: Powerful Life โดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข
 
เอกสารวันที่ 25 ส.ค.60
♦ Positive Thingink โดย พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
♦ พลังคิดบวก (จากจิตที่บริสุทธิ) : พยาบาลสร้างได้ ดย พลตรี ธารา พูนประชา
♦ พลังรัก พลังชีวิตคิดบวก เพื่องานพยาบาล โดย พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ 
♦ พลังรัก พลังชีวิตคิดบวก เพื่องานพยาบาล โดย พว. วินิตย์ หลงละเลิง

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “เรื่อง พลังแห่งการคิดบวก : The Secret เพื่อพลังชิวิตพยาบาล”


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกร่วมกับ กองการพยาบาล รพ.รร 6และสมาคมพยาบาลทหารบก
จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 "เรื่อง พลังแห่งการคิดบวก : The Secret เพื่อพลังชิวิตพยาบาล" 

   
เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560  

 

พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตร นักเรียนผู้ชวยพยาบาล รุ่นที่ 35

พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 35 

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

ณ อาคารกองการศึกษา ชั้น 7

 IMG_7256

IMG_7258

IMG_7350 IMG_7399

            
IMG_7311 IMG_7322 IMG_7312 IMG_7278
     
     

ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

 

อบรม E-learning โดยใช้โปรแกรม Google Classroom

คณะกรรมการสารสนเทศ จัดอบรม E-learning 


โดยใช้โปรแกรม Google Classroom ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 


โดย ดร.สมคิด แซ่หลี อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 


มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กศ.วพบ.001

วิทยาลัยพยาลบรมราชนี นครราชสีมา และคณะศึกษาดูงาน

วิทยาลัยพยาลบรมราชนี นครราชสีมา และคณะศึกษาดูงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก002 001 copy

ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พิธีประดับยศนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๐

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๐ บรจรจุเข้ารับราชการ กองทัพบก จำนวน ๗๘ นาย ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช วพม. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๖๐Untitled-1

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีกตัญญูกตเวทิตา นรพ.รุ่นที่ 50

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีกตัญญูกตเวทิตา นักเรีนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 50 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560001 002

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ตรวจเยี่ยม วพบ.

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และคณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

002 001 003