อบรม E-learning โดยใช้โปรแกรม Google Classroom

กรกฎาคม 26, 2017 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

คณะกรรมการสารสนเทศ จัดอบรม E-learning 


โดยใช้โปรแกรม Google Classroom ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 


โดย ดร.สมคิด แซ่หลี อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 


มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กศ.วพบ.001


About the Author