วันประกาศปณิธาน

มีนาคม 21, 2017 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

กิจกรรมวันประกาศปณิธาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมุ่งสู่ วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม สามัคคี ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร โดย พลตรีหญิง เบณจมาศ บุญรับพายัพ ผอ.วพบ.ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อารคารกองการศึกษา ชั้น7001 002 003


About the Author