IMG_5960

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ตรวจร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พฤษภาคม 19, 2017 / by / 0 Comment
About the Author