พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๓

กรกฎาคม 24, 2015 / by / 0 Comment

วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ ณ อาคารเรียนและห้องปฎิบัติการ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดย เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานมอบ

222

 

About the Author