“พิธีมอบหมวกพยาบาล”

มีนาคม 15, 2018 / by / 0 Comment

พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล ให้กับ นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่๒ รุ่นที่53 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนิโลบล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พิธีมอบหมวกพยาบาล ถือเป็นพิธีอันสำคัญยิ่ง ของการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ซึ่งนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่๒ ที่สอบผ่านการศึกษาในรายวิชาการพยาบาลเบื้องต้น คือผู้ที่มีศักดิ์และสิทธ์ที่จะได้สวมหมวกพยาบาลสีขาว ซึ่งพิธีมอบหมวกพยาบาลของทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับคำชื่นชมจากบุคคลภายนอกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และสง่างามสมเกียรติแห่งการเป็นพยาบาลกองทัพบก


About the Author