พิธีมอบประกาศนียบัตร นทน.เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8

พฤษภาคม 09, 2017 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ อาคารสโมสร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก000


About the Author