ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ตรวจเยี่ยม วพบ.

พฤษภาคม 09, 2017 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และคณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

002 001 003


About the Author