ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน

มีนาคม 20, 2017 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

อบรมการฝึกปฏิบัติการประชุมเชิงประฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก รุ่นที่ 12

ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560001 002 003 004


About the Author