บริหารแห่งปี CEO 2018 ครั้งที่ 7

มีนาคม 15, 2018 / by / 0 Comment

พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ได้รับโล่ผู้บริหารแห่งปี CEO 2018 ครั้งที่ 7
ในโครงการยกย่องและสรรค์สร้าง
ผู้บริหาร ที่ดีและเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ 
วันที่ 28 มกราคม 2561


About the Author