ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมษายน 17, 2018 / by / 0 Comment

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 0830 – 1600 พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ยศ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและสถาบัน ณ วพบ. โดยมี พล.ต.หญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ.วพบ.และคณาจารย์ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและสถาบัน ณ ห้องประชุมมัทนพาธา และห้องประชุมสภา วพบ.


About the Author