คำแนะนำและตัวอย่างสัญญา

พฤษภาคม 08, 2018 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

1. กำหนดการการทำสัญญา

2. คำแนะนำการทำสัญญา

3. ใบตรวจสอบเอกสาร

4. ผัง โต๊ะทำสัญญาทุน ทบ. รุ่น 55

5. ผังโต๊ะทำสัญญา ทุนส่วนตัว รุ่น 55

6. ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาชำระ

7. กำหนดการวันปฐมนิเทศ เข้าหอพัก

8. ตัวอย่าง หนังสือสัญญาทุนทบ

9. ตัวอย่าง หนังสือสัญญาทุนส่วนตัว


About the Author