กิจกรรม Research Conference Simulation

ตุลาคม 25, 2017 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรม Research Conference Simulation สำหรับ นรพ.ขั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 51 ในวันที่ 20 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุมดอกปีป อาคารกองการศึกษา วพบ. โดย พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ.วพบ.เป็นประธาน


About the Author