การประชุมวิชาการเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษา

สิงหาคม 22, 2016 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

การประชุมวิชาการเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง"วิถีเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21" ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารมงกุฎเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า004 003 001

 
 


About the Author